Για να γίνεται συνδρομητές του Μετρονόμου στείλτε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχ. κώδικα, τηλέφωνο)
με e-mail: metro-no@otenet.gr , φαξ: 210 9703932 ή ταχυδρομικώς,
μαζί με μια ταχυδρομική επιταγή* στη διεύθυνση:
Θανάσης Συλιβός, Λοχία Τριανταφύλλου 13, 173 41 Άγιος Δημήτριος, Αθήνα.

*Ετήσια συνδρομή (4 τεύχη)
Ελλάδα: 40 ευρώ
Εξωτερικό: 120 ευρώ
Φορείς – Οργανισμοί: 150 ευρώ
Συνδρομή υποστήριξης (ποσό επιλογής σας)